Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:


okładka

Nazwy własne a społeczeństwo tom 1, pod redakcją Romany ŁOBODZIŃSKIEJ
Łask 2010

ISBN 978-83-60178-84-3
stron 470
format: 24,5 × 17,5 cm
oprawa: miękka błyszcząca

kup
cena detaliczna: 60,00
cena z rabatem: 51,00

Zróżnicowana tematyka osiemdziesięciu sześciu artykułów, zawartych w dwu tomach zatytułowanych Nazwy własne a społeczeństwo, jest dowodem na żywe zainteresowanie problematyką nazw własnych, wynikające ze stałej obecności propriów w życiu społeczeństwa i powiększania się zbioru nazw własnych nie tylko w różnych gatunkach tekstów, ale i w różnych typach aktów mowy i różnych płaszczyznach kontaktu językowego, w lokalnych wspólnotach i w polszczyźnie ogólnej. Autorzy artykułów skupiają swą uwagę na antroponimach, toponimach, hydronimach i chrematonimach i związanych z nimi różnorodnych problemach metodologicznych i teoretycznych oraz analizach konkretnych grup onimów. Zamieszczone w tomie teksty poświęcone są rozmaitym relacjom pomiędzy propriami a społeczeństwem, jego różnymi grupami. Przeważają ujęcia pragmatyczne i socjologiczne oraz aksjologiczne, poruszane są problemy onomastyki kulturowej, onomastyki dyskursu, związków onomastyki i frazeologii. Analizowane w artykułach nazwy jako część zasobu leksykalnego języka są nośnikiem tradycji, stanowią składnik kultury, zawarte są w nich obrazy przeszłości społeczeństwa, odbija się wyznawany i głoszony przez członków danej społeczności system aksjologiczny. Są to powody, dla których opis propriów coraz częściej przeprowadzany jest w oparciu o metody kumulatywne, wykorzystujące osiągnięcia i metody również niejęzykoznawcze, stąd interdyscyplinarny kontekst wielu artykułów.

Ze Wstępu

Spis treści (PDF)

Zobacz również

Polecamy inne nasze książki o podobnej tematyce: